municipalityLogo СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината

 • Допълнителна информация
 • Електронната справка за дължими местни данъци и такси можете да достъпите, използвайки следните функционалности:
  • "ЕГН/Булстат/ЛНЧ" и "ПИН", издаден от общината
  • Персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите (ПИК на НАП)
  • Квалифициран електронен подпис (КЕП) - на физическо лице
 • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност във всеки един от отделите Общински приходи, удобен за Вас.
 • ПИК на НАП можете да получите от предпочитан от Вас офис на НАП.
 • Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:
  • "Информационно обслужване" АД
  • "Инфонотари" ЕАД
  • "Борика" АД
  • "СЕП България" АД
  • "Евротръст Технолъджис" АД
 • Сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/ се издава от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията.
 • При първи опит за вход с КЕП, ще бъдете еднократно пренасочени към id.stampit.org, за да разрешите приложението да използва данни от Вашия КЕП.
 • Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси и извършите плащания за тях, да се откажете от получаване на хартиени съобщения и да го замените с получаване на e-mail.
Информация